Yâ Rab – Yâ Rab

Yâ Rab – Yâ Rab

Ketbeyle gönül levhine ezkarını yâ Rab,
Cennete nasip eyle o didarını yâ Rab.

Koy cennet-i and içre ferahyâb olalım biz,
Gösterme bize şol elem narını yâ Rab.

Kimisin nâra kimini nara koydun;
Kimse bilmez bundaki esrarını yâ Rab.

Her ruz-ü şebi kalbim ola eşkina me’va,
Kondurma benim gönlüme ağyarını yâ Rab.

Baktıkça bu akilleri hayretle saldı,
Eşyadaki şol san’atın âsârını yâ Rab.

Görmez gözü şol müflis-i din kalpleri a’ma.
Göklerdeki halk ettiğin envarını yâ Rab.

Lütf eyle bütün millet-i İslâma selamet,
Kahr eyle bu din düşmanı eşrarını yâ Rab.

Mahşerde bize hüsnü şefaatle yetişsin,
Me’zur buyur ol Ahmed-i muhtarına yâ Rab.

Arf eyle Riza’yıde salihlere kaydet,
Ta rüy-i ezel eyledi ikrarını yâ Rab.

Beğen  
Sonraki Yazı
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir