Üç Bilmece

Üç Bilmece

İmam Şafiî Hazretleri, henüz gençlik yıllarında halife Harun Reşid huzurunda, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed tarafından fıkıh bilmeceleriyle imtihan edilir. Şöyle sorarlar:
– Adamın biri bir koyun kesiyor. Sonra bir ihtiyaç için dışarı gidip dönüyor. Aile halkına diyor ki: “Bunu siz yiyin. Bu bana haram olmuştur.” Onlar da “Biz de öyleyiz. Bunu yemek bize de haram oldu.” diyorlar. Bu et neden haram olmuş?
İmam Şafii Hazretleri şu cevabı verir:
– O adam putperest idi. Koyununu da putlar adına kesmişti. Dışarı çıkınca Allah’ın hidayetiyle müslüman oldu. Dönünce ailesine: “Allah bana müslüman olmayı nasip etti. Bu durumda daha önce kestiğim koyun bana haram oldu. Onu siz yiyiniz.” dedi. Ev halkı bunu duyunca kendileri de müslüman olmuşlar. Böylece o koyun onlara da haram olmuş.
İmam Şafiî Hazretleri’ne bir soru daha sorarlar:
– Adamın biri içmek için bir bardak su alıyor. Suyun yarısını helal olarak içiyor. Fakat bardakdaki suyun geri kalanı ona haram oluyor. Bu nasıl olur?
İmamı Şafiî Hazretleri buna da şu cevabı vermiş:
– Adam temiz suyun yarısını içtikten sonra, geri kalanın üzerine burnu kanamış. Kalan su kanla karıştığı için, onu içmek haram olmuş.
Son olarak bir soru daha sorarlar:
– Adamın biri, karısına içi dolu, ağzı bağlı ve mühürlü bez bir kese veriyor. Ona diyor ki: “Bu keseyi çözüp açarsan, mührünü sökersen yahut onu yırtarsan benden boş ol. Eğer keseyi boşaltmadan, ağzı bağlı ve mühürlü olarak geri verirsen yine benden boşsun.” Bu kadın boşanmaktan nasıl kurtulur?
İmam Şafiî Hazretleri’nin cevabı şöyle olur:
– Bu kese şeker veya tuzla doludur. Kadın onu eriyinceye kadar suda bırakır. Böylece keseyi boş olarak geri verir. (Fahreddin er-Râzi: Menâkıbü’l-İmami’ş-Şafiî)

Beğen  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir