Menu

Nureddin Yıldız Sözleri

Sabitlenmiş Yazı

Nureddin Yıldız Hocaefendinin Sosyal Doku Vakfı ile Şehzâdebaşı sohbetlerinde terennüm ettiği özlü sözlerini sizler için derleyerek istifadelerinize sunuyoruz: Dünya bir pazar yeri; kimi kendini Rahmana satar, kimi de Şeytana. Sırtını...

Çift Süren Arslan

Sabitlenmiş Yazı

Zaman Ahmed Rufâî (k. s.) Hazretlerinin zamanıydı. Hazretin huzuruna bir kimse gelerek halini arzetti: – Ya Şeyh! Benim öküzümü bir arslan yedi. Tarlam öylece kaldı. Tarlamı sürmem için bir çare...

Adam Olmazsan

Sabitlenmiş Yazı

Sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşılamayacağına dair Bayezîd-i Bistamî’den şu kıssa meşhurdur: Müridlerinden biri: “Kürkünüzden bir parça verseniz de teberrüken üzerimde taşışam!…” Bayezîd cevaben: “Oğlum, sen adam olmazsan, Bayezîd’in kürküne...