Menu

Veysel Karâni

Sabitlenmiş Yazı

Uşşak makamında okunan Veysel Karani ilahisinin sözleri… Hakkın Habibinin sevgili dostu Yemen illerinde Veysel Kârâni Söylemez yalanı yemez haramı Yemen illerinde Veysel Kârâni Seherde kalkuben yola giderdi Hakkın bin bir ismini zikrederdi...