Menu

Güller Sünbüller

Sabitlenmiş Yazı

Rast makamında okunan Güller Sünbüller ilahisinin sözleri… Güller sünbüller Öter bülbüller Yanık gönüller Mevlâ’yı özler Hû diyen canlar Canda cânânlar Aşka yananlar Mevlâ’yı özler Pervâne nâre Değme ağyâre Mest olan yâre Mevlâ’yı...