Lâ İlâhe İllallâh

Lâ İlâhe İllallâh

Dersen bizimle ey şah lâilâheillâllah
Meclise gel eyvallah lâilâheillâllah

Sözüm yok gelmez isen gafleti silmez isen
Öğren dem bilmez isen lâilâheillâllah

Bildireyim nef’ini anladayım ecrini
Dinle Hakk’ın lûtfunu lâilâheillâllah

Gider dilden gümanım budur dârülemanın
Çerağıdır iymanın lâilâheillâllah

İyman-ı kâmil bula nur ile gönlü dola
Haşre diyerek gele lâilâheillâllah

Dört bin büyük günahı mahveder ol ilâhi
Resûlullah güvahı lâilâheillâllah

Dilden bırakma bunda tâ kim ölüm deminde
Hazır bulunsun anda lâilâheillâllah

Enis olur kabirde sırat ile haşirde
Kardaş de durma bunda lâilâheillâllah

Devlet budur cihanda zevkı bulundu canda
Aydi der her mekânda lâilâheillâllah

Beğen  
Önceki Yazı
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir