Tag Arşivleri: Beyazid-i Bistami Hikayeleri

Adam Olmazsan

Sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşılamayacağına dair Bayezîd-i Bistamî’den şu kıssa meşhurdur: Müridlerinden biri: “Kürkünüzden bir parça verseniz de teberrüken üzerimde taşışam!…” Bayezîd cevaben: “Oğlum, sen adam olmazsan, Bayezîd’in kürküne değil, derisini yüzüp, içine girsen fayda vermez!” buyururlar.

Devamını oku »