Menu

Kur’ân Ayı

Sabitlenmiş Yazı

Ey Mübârek Kur’ân ayı, Saimlere gufran ayı, Mü’minlere ihsan ayı, Şehri Mübârek elvadâ! Gündüzlerin rahmet idi, Gecelerin nîmet idi, Âşıklara vuslât idi, Şehri Mübârek elvadâ! Hakkıyle kadrin bilmedik Pek çok...

Şehr-i Ramazan Merhaba

Sabitlenmiş Yazı

Müştak olup özlediğim Şehr-i Ramazan merhabâ Bakıp yolun gözlediğim Şehr-i Ramazan merhabâ Safâ geldin izzet ile Dahi azîm ni’met ile Mü’minlere rahmet ile Şehr-i Ramazan merhabâ Mü’minlerin bayramıdır On bir...