Dini Hikayeler

Camiye Meyhane

Bursa’daki Ulucâmi’yi yaptıran Yıldırım Bayezid’dir. Cami tamamlandığında, damadı olan tanınmış velilerden Emir Sultan Hazretleri’yle beraber …

Devamını oku »

Adam Olmazsan

Sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşılamayacağına dair Bayezîd-i Bistamî’den şu kıssa meşhurdur: Müridlerinden biri: “Kürkünüzden …

Devamını oku »

Merhamet

Tabiînden alim, fazıl, muhaddis ve sûfî Abdullah bin Mübarek, haccı ifa ettikten sonra Mekke’de Harem’de …

Devamını oku »

Tenkid

Şeyh Sadi-i Şirazî anlatıyor. Çocukken gece ibadetine heveslenir, namaz kılar, Allah’a dua edermiş. Bir gün …

Devamını oku »

Doğruluk

Zalim bir vali vardı. Bu vali bir gün adamlarını göndererek Hasan Basri Hazretleri’ni yakalatmak istedi. …

Devamını oku »